Crèdits

Rafael Grasa
President de l'ICIP 

Tica Font
Directora de l'ICIP 

Javier Alcalde
Coordinador del número 

Guifré Miquel
Coordinador de la revista electrònica 

Han participat en aquest número:
Pablo Aguiar
Javier Alcalde
Jordi Armadans
Rosa Bergés
Catherine Charret
Tica Font
Mabel González Bustelo
Rafael Grasa
Elena Grau
Guifré Miquel
Maria Josep Parés
Antoni Pigrau
Doug Weir 

Desenvolupament web:
ComCom