Recomanem

SustainableSecuritity.org

http://sustainablesecurity.org

L'Oxford Research Group (http://oxfordresearchgroup.org.uk) és una institució ben coneguda en l'àmbit de la seguretat humana, la construcció de pau i el desenvolupament, entre d'altres temes. La seva relació de col·laboradors, per als diversos programes és realment impressionant: vegeu per exemple l'equip d'una vintena de persones compromises amb el programa sobre seguretat humana I Orient Mitjà.

Recentment, en ocasió del vuitè aniversari de l'11 de setembre de 2001, ha fet públic un nou portal, SustainableSecurity.org (http://sustainablesecurity.org) que vol una plataforma que ajudi acomprendre les amenaces reals a la seguretat del planeta en el segle XX! Y també les polítiques que caldria implementar per acarar les causes profundes, les arrels, de les esmentades amenaces. L'objectiu, doncs, posar a l'abast de tothom el millor pensament i les millors anàlisis de fonts tant diverses com sigui possible.

Concretament, el portal ha estat organitzat a partir de quatre factors i/o motors, interconnectats entre ells, d'inseguretat global:
- canvi climàtic
- competència sobre els recursos naturals
- militarització mundial
- pobresa i marginació