Editorial

Teniu davant dels ulls el primer n˙mero de la revista electr˛nica de l'ICIP, PER LA PAU/PEACE IN PROGRESS

Antimines

La revista, que sortirà inicialment set cops l'any, en català i anglès (i en un futur també en castellà), neix amb la vocació de ser una eina per aportar anàlisi i oferir reflexions. Per crear opinió i difondre idees, particularment fomentades a l'entorn de l'ICIP i per centres semblants. Curt i ras, un instrument que vol crear opinió, generar debat i tenir incidència en el terreny de les idees i de l'acció, d'abast nacional, estatal i internacional.

En coherència, la revista s'adreça a dos grans grups d'usuaris. D'una banda, als sectors que ens marca la Llei de creació de l'ICIP: la comunitat acadèmica, les administracions públiques, el moviment per a la pau i la societat civil. D'altra banda, als sectors professionals interessats en els àmbits de treball de l'ICIP (en particular els mitjans de comunicació) i l'opinió pública especialitzada.

Com tota revista, té una estructura predeterminada. Disposa, a més de l'editorial, de quatre grans seccions: En profunditat –que desenvolupa un tema monogràfic amb articles, entrevistes i un racó per a saber-ne més-, la Tribuna -formada per diversos articles d'opinió-, Recomanem –amb ressenyes de llibres, informes, portals i institucions- i Actualitat –amb notícies de l'Institut i externes d'especial rellevància-.

Dedicar el primer número als vint anys de campanyes pel desarmament, i en particular a la segona sessió de revisió del tractat de prohibició de les mines antipersones, tot coincidint amb el seu desè aniversari, ha estat una decisió fàcil.

Primer, perquè implica un agraïment a la tasca del moviment per a la pau, que aconseguí un èxit, fent que el tema entrés en l'agenda i aconseguint que els estats n'acceptessin la conveniència i urgència de la prohibició, que ens recorda el desenvolupament del dret humanitari i de guerra arran de les mobilitzacions que provocà la batalla de Solferino. Segon, perquè és una campanya i un èxit que ha influït en moltes altres campanyes. I, tercer, perquè ens permet abordar en el futur la totalitat de l'agenda de desarmament i de limitació d'armaments. Esperem que la selecció de temes i d'autors us resulti útil.

Els darrers mots els dediquem al títol. Per la pau o « Peace in progress », vol recordar que la pau es un procés, un treball constant, quotidià ... els resultats del qual depenen de la feina, no sempre coordinada i coordinable, de moltes persones i institucions. És responsabilitat de tothom. La revista, doncs, vol contribuir a crear neguit, a sentir-se inquiets. Per dir-ho a la manera de Freire: vol que no estem en pau per cercar la pau, per fer les paus.