Actualitat

NotÝcies de l'ICIP

ICIP Documents

L'ICIP inicia una nova col·lecció que contindrà dues línies de publicació: la primera és Documents i s'inaugura amb la relatoria del Fòrum Barcelona 2009, que es va celebrar al juliol en col·laboració amb l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i l'Staff College de Nacions Unides. L'altra línia se centrarà en informes i estudis encarregats per l'ICIP i el primer número serà l'estudi sobre la creació d'un Servei Civil Català Noviolent per la Pau, a càrrec de Rubén Campos, que es publicarà recentment.

The Barcelona Forum on Decentralized Governance and Conflict Prevention [pdf. 1.089kb]