Recomanem

International Crisis Group (ICG)

www.crisisgroup.org

"Per què va ser tan difícil per al sistema internacional de respondre d'una forma eficaç a Bòsnia i a d'altres conflictes?" – Aquesta qüestió, plantejada pels fundadors de l'ICG durant el conflicte de Sarajevo l'any 1993 va ser el germen que va portar a la creació d'una de les institucions més respectades a nivell global sobre l'alerta, l'avaluació i la resolució dels conflictes.

El primer projecte de l'ICG va ser a Bòsnia; el primer donant va ser l'Open Society de George Soros; finalment, les tragèdies humanitàries de Somàlia i Rwanda li van donar el darrer impuls que necessitava. Així, l'any 1995 es va crear l'ICG.

La missió de l'ICG és triple: avaluació, consell i suport de propostes polítiques. En primer lloc, realitza investigacions en el terreny a llocs on és possible que esclati un conflicte, hi hagi una escalada o una recurrència d'un conflicte i n'ofereix l'anàlisi de possibles factors profunds i de les causes immediates. En segon lloc, ofereix consells pràctics imaginatius: què hauria de fer cadascun dels actors implicats per tal d'evitar, intervenir o resoldre el conflicte. Finalment, porta a terme suport i tasques de pressió política per tal que hi hagi voluntat política i accions concretes per part dels actors implicats.

Les oficines centrals de l'ICG estan a Brussel·les, Nova York, Londres, Washington, Beijing i Moscou. També té oficines regionals i punts de contacte a més de 60 països d'Europa, Amèrica Llatina, Orient Mitjà, Àfrica i Àsia. Més enllà del seu interès en els conflictes, també tracta d'altres temes, com la responsabilitat de protegir, els assumptes de gènere i l'islamisme.

En termes generals, cal valorar molt positivament els serveis oferts per l'ICG. Així ho han fet diplomàtics, acadèmics i treballadors al terreny provinents de diverses parts del món, que el consideren una de les entitats més importants entre les que treballen en l'alerta primerenca, la prevenció i la resolució dels conflictes.
(C.C.)