Actualitat

NotÝcies del mˇn

L'Escola de Cultura de Pau presenta una base de dades sobre conflictes, tensions i processos de pau al mˇn

L'Escola de Cultura de Pau (ECP) ha creat una base de dades sobre conflictes armats, tensions i processos de pau al món.

La Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau de l'ECP és bilingüe (castellà i anglès) i compta amb el suport del Ministeri d'Afers Estrangers de Noruega. Ha estat desenvolupat pel Programa de Conflictes i Construcció de Pau de l'ECP i s'ajusta als criteris metodològics utilitzats per a les publicacions d'aquest equip de recerca.

En la seva primera fase, la base de dades inclou informació al voltant d'una trentena de conflictes actius a totes les regions del món. En cadascun d'ells s'inclouen antecedents sobre els seus orígens i evolució, els principals actors involucrats, el tipus de conflictivitat, la seva intensitat i informació bàsica sobre el país en el qual té lloc el conflicte.

La base de dades proporciona informació amb caràcter trimestral, des de l'any 2003 fins a l'actualitat, així com un arxiu de notícies. Està previst que en el futur la base de dades compti amb informació de prop de setanta situacions de tensió i una cinquantena de processos de pau al món.

Actualment el sistema també inclou fitxes de gènere associades a cada conflicte, amb la intenció de destacar la particular repercussió que aquests tenen sobre dones i homes i el paper que elles compleixen en les iniciatives de construcció de pau i de rebuig de la violència, d'acord amb la resolució 1325 sobre les dones, la pau i la seguretat de Nacions Unides.

Web de la Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau