Actualitat

NotÝcies del mˇn

Revisiˇ del Tractat de No Proliferaciˇ Nuclear (TNP)

El TNP és el tractat multilateral de desarmament centrat en les armes nuclears. Ostenta el grau més alt d'universalitat i compta amb 187 països membres. El tractat es caracteritza per tres grans punts: En primer lloc, per una forta distinció entre els drets i deures dels cinc estats que han declarat posseir armament nuclear (EUA, Federació Russa, França, Regne Unit i Xina) i la restat d'estats parts; els primers es comprometen al desarmament progressiu i els segons a no cercar l'obtenció d'armament nuclear.

En segon lloc, per l'establiment d'un sistema de salvaguardes, la vigilància de les quals queda sota competència de l'OIEA (Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica); i en tercer lloc, per un mecanisme de revisió quinquennal del tractat, que implica una revisió enguany a Nova York.

En les reunions preparatòries de la revisió del tractat es va arribar a acords sobre l'agenda i diverses qüestions procedimentals. Tanmateix no es va arribar a cap recomanació sobre assumptes substantius. La conferència probablement estarà marcada per dos assumptes: en primer lloc, permetrà comprovar fins a quin punt l'administració dels EUA està compromesa en avançar sobre les mesures de salvaguarda i desarmament. En segon lloc, l'Orient Mitjà, i més concretament el comportament d'Iran en l'acceptació dels controls sobre els seu programa nuclear.

Totes dues qüestions seran tractades en properes edicions de "Per la pau".
Més informació: http://www.un.org/NPT2010/