Crèdits

Rafael Grasa
President de l'ICIP

Tica Font
Directora de l'ICIP

Antoni Pigrau
Pablo Aguiar
Coordinadors del número

Guifré Miquel
Coordinador de la revista electrònica

Han participat en la redacció d'aquest número:
Pablo Aguiar
Javier Alcalde
Ricardo Almanza
Rafael Grasa
Elena Grau
Aida Guillén
Claudia Jiménez
Josep Mayoral
Guifré Miquel
Ucha Nanuashvili
Hèctor Olásolo
Antoni Pigrau
Antonio Remiro
Maëlle Savidan

Desenvolupament web:
ComCom