Actualitat

NotÝcies de l'ICIP

Aprovaciˇ de la Declaraciˇ de Barcelona

Durant tres dies experts internacionals van debatre fins a la seva aprovació la Declaració de Barcelona sobre el Dret Humà a la Pau. Aquesta activitat va ser organitzada conjuntament per l'ICIP i l'Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) i amb el suport del Parlament de Catalunya.

Tal i com va explicar el Rafael Grasa, president de l'ICIP en l'acte de presentació, es tracta d'una declaració que presenta continguts concrets de drets que desenvolupen l'ideal del dret a la pau i introdueix també obligacions de les institucions. És important també en quant que lliga pau, desenvolupament i drets humans, una fórmula en la que tots els ingredients son imprescindibles però que poc sovint ha estat recollida, conjuntament, per algun altre instrument legal internacional.

A partir d'ara el camí del text aprovat és més incert, però alhora més apassionant, es treballarà perquè aquesta declaració sigui reconeguda jurídicament per l'Assemblea General de les Nacions Unides.

Enllaç al PDF de la Declaració
PDF original en anglès