Crèdits

Rafael Grasa
President de l'ICIP

Tica Font
Directora de l'ICIP

Pablo Aguiar
Rafael Grasa
Coordinadors del número

Guifré Miquel
Coordinador de la revista electrònica

Han participat en la redacció d'aquest número:
Pablo Aguiar
Javier Alcalde
Ricardo Almanza
Jordi Armadans
Rubén Campos
Cèlia Cernadas
Rafael Grasa
Elena Grau
Rebecca Johnson
Hannah Mccurdy
Guifré Miquel
Maëlle Savidan
Sumiteru Taniguchi
Elena Vilenskaya
Carlos Villán
Lilia Yusupova

Desenvolupament web:
ComCom