Recomanem

FilosofÝa de la Paz

Francisco Fernández Buey, Jordi Mir i Enric Prat (eds.). Filosofía de la Paz. Barcelona: Icaria, 2010.

El llibre Filosofía de la paz presenta el pensament de setze autors i autores que, en un arc temporal que va del segle XVIII fins l'actualitat, han reflexionat sobre la realitat de la guerra i la pau. L'obra recull textos d'especialistes en el pensament i la pràctica dels autors següents: Immanuel Kant, Henry D. Thoreau, Lev Tolstói, Bertha von Suttner, Rosa Luxemburg, Mohandas Gandhi, Virgínia Woolf, Simone Weil, Hannah Arendt, Albert Einstein, Bertrand Russell, Martin Luther King, Edward P. Thompson, Petra Kelly, Sean Mac Bride i Noam Chomsky. Els articles estan precedits per una introducció de Paco Fernández Buey sobre la filosofia de la pau a la història i el text de cloenda, escrit per Tica Font, aborda els reptes actuals del moviment per la pau.

L'origen del llibre es troba en el curs que amb el mateix nom va tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra, entre setembre i desembre de 2008. L'ample ventall de públic assistent va fer palès el buit que existeix en aquest camp del saber i, a la vegada, la disposició d'un bon nombre de persones a accedir al mateix. El llibre, doncs, constitueix una aportació al coneixement de la filosofia de la pau, a través de les idees i les propostes dels autors i les autores esmentats, que està adreçada tant al públic acadèmic com a les persones compromeses amb la construcció de la pau i la justícia en el món actual.
(E.G.)