Actualitat

NotÝcies de l'ICIP

Compromisos de l'ICIP coincidint amb el Dia Internacional de la Pau

L'ICIP es compromet durant el pròxim any a treballar en tres àmbits, agrupats sota el lema "Eines de pau": l'acompliment dels Objectius del Mil·leni de l'ONU, el seguiment del debat, evolució i impacte dels instruments de construcció de pau i prevenció de conflictes, i l'ampliació de les eines de pau que ofereix ara l'ICIP, com són observatoris, revistes, webs i llibres. Aquests compromisos es van fer explícits el passat 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau, en la declaració que va fer pública el president de l'ICIP, Rafael Grasa.

La mateixa declaració denunciava l'increment de la despesa armamentística al món d'un 5,9% malgrat la crisi econòmica, fins els 1.500 milions de dòlars, i l'existència encara de 7.500 càrregues nuclears operatives al planeta.

Enllaç a la declaració: http://www.gencat.cat/icip/pdf/declaracio_dia_Internacional_pau.pdf