Actualitat

NotÝcies del Mˇn

Espanya se somet a l'Examen Peri˛dic Universal del Consell de Drets Humans de Nacions Unides

Aquest 2010, l'Estat Espanyol ha estat examinat pel Consell de Drets Humans en virtut del nou mecanisme de protecció dels drets humans conegut com Examen Periòdic Universal (EPU). Aquest mecanisme, que s'aplica a tots els estats membre de Nacions Unides, té com a objectiu la unificació dels criteris de monitoreig i avaluació de la situació dels drets humans als distints països. Tanmateix, el fet de què són els propis estats els que s'examinen uns als altres ha concentrat la majoria de les crítiques de politització de l'EPU i ha restat legimitat i autoritat a les seves recomanacions en els seus primers dos anys d'aplicació.

En el cas espanyol, el resultat de l'EPU s'ha centrat en aspectes ja coneguts i denunciats per altres instàncies Nacions Unides, com ara diversos relators especials i el Comitè de Drets Humans. La lliuta contra el terrorisme, l'augment del racisme i la xenofòbia, la violència de gènere, la situació dels immigrants, la memòria històrica i les polítiques d'asil i refugi, són els temes sobre els quals es van fer més recomanacions del total de 137.

El govern espanyol va acceptar la majoria d'elles i es va compometre a continuar treballant en la millora i enfortiment del sistema de drets i llibertats, però en va rebutjar 21. Aquestes feien referència a la necessitat d'abolir el règim d'incomunicació, a la definició incompleta del delicte de totura en el Codi Penal, a la signatura de la Convenció per la protecció dels drets dels treballadors migrants i les seves famílies, a l'obligació internacional d'investigar els crims del franquisme, entre d'altres.

Durant el 2011 el Consell de Drets Humans de Nacions Unides haurà d'implementar els mecanismes de seguiment necesssaris de les recomanacions resultat dels EPU fets fins la data. Serà llavors el moment d'analitzar l'aplicació de les mesures que l'Estat Espanyol sí que s'ha compromés a adoptar i continuar exigint l'acceptació de les recomanacions rebutjades.

Més informació a la pàgina web de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, entitat que ha fet seguiment de tot el procés. http://www.idhc.org/cat/182_EPU.asp#20100921