Actualitat

Notícies de l'ICIP

La col·lecció "Clàssics de la Pau i de la noviolència" arriba a les llibreries

El 22 d'octubre seran al carrer els dos primers volums de la col·lecció "Clàssics de la Pau i de la no violència", que edita l'ICIP en col·laboració amb Angle Editorial. Mahatma Gandhi, de l'intel·lectual francès Romain Rolland, obre la col·lecció pel seu valor històric i simbòlic: es tracta del llibre que va donar a conèixer Gandhi a Occident. El segon volum està dedicat a Pau Casals, amb un recull dels seus escrits i declaracions vinculats a la pau. Amb el títol "Pau Casals, escrits i discursos: pau, pau i sempre pau!", el volum l'ha editat Josep Maria Figueras.

Amb la col·lecció Clàssics de la Pau i de la Noviolència l'Institut Català Internacional per la Pau vol donar a conèixer persones i obres que han esdevingut referents pel seu potencial inspirador i el seu impacte històric o actual, perquè han marcat camí en el seu temps i segueixen tenint vigència. Aquesta col·lecció suposa també impulsar la creació d'una biblioteca de clàssics en llengua catalana que aplegui autors i autores que tot sovint no han estat traduïts al català.