Actualitat

NotÝcies de l'ICIP

Nou Working Paper i altres publicacions

"The evaluation of the climate change regime: beyond a North-South Divide?", de Daniel Abreu Mejía, és el títol del nou Working Paper –el sisè del 2010- publicat per l'ICIP. El document analitza les pautes de negociació vigents fins ara en el marc de la Convenció per al Canvi Climàtic, basades en la divisió Nord-Sud, i constata el sorgiment de dues dinàmiques en l'era post-Kyoto: la importància de la relació entre els Estats Units i els principals països en vies de desenvolupament, marginant el rol de la Unió Europea, i la fragmentació del procés de negociació entre els mateixos països del Sud.

D'altra banda, ja s'ha publicat la relatoria de les Jornades del Moviment per la Pau que es van celebrar a Barcelona els dies 13 i 14 de novembre de 2009, organitzades per la Federació Catalana d'ONG per la pau i per l'ICIP. Aquesta publicació és el primer volum de la col·lecció Documents, on s'aniran recollint els resultats d'aquest tipus d'activitats.