Recomanem

Transformaciˇ de conflictes

John Paul Lederach. Transformació de conflictes: petit manual d'ús. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Icària, 2010.

Amb voluntat pedagògica, John Paul Lederach condensa en aquesta obra bona part del seu pensament i ens explica perquè sovint és més útil transformar els conflictes amb un canvi constructiu que no pas resoldre'ls a curt termini. Es tracta d'un marc conceptual que ha significat un abans i un després en la manera com entenem la construcció de la pau i que, per tant, val la pena conèixer. Des d'aquesta perspectiva, el conflicte és inevitable i això suposa un aspecte molt positiu, perquè ens dona l'oportunitat de canviar. I de crear així una situació millor que la que hi havia en un moment determinat.

Seguint els consells de Lederach, ens hauríem d'acostumar a veure els problemes actuals com una finestra i mirar, doncs, el que hi ha a l'altra banda, especialment a llarg termini. Fugint de la ingenuïtat, l'autor és molt conscient que el món on vivim es caracteritza per una sèrie de complexitats. La seva proposta, però, consisteix en aprofitar els beneficis d'aquestes complexitats i l'existència de múltiples opcions que això implica, les quals no necessàriament són incompatibles entre sí, tot i respectant sempre els sentiments d'identitat de cadascú. Tot això que pot semblar molt dens deixa de ser-ho en un darrer capítol on l'autor aplica la seva teoria a un cas real, una controvèrsia al voltant del rol de la policia que va tenir lloc a Colorado, l'estat nord-americà on resideix Lederach.

Per saber quina opció escollir, l'autor ens demana que observem atentament el context i que ens fem una sèrie de preguntes i replantejaments. Només així serem capaços de fer servir el potencial transformador del conflicte, a tots els nivells, des dels que tenen a veure amb la persona individual fins al futur canvi històric en què, segons Lederach, els patrons de violència i coerció se substituiran per capacitats socials de diàleg i sistemes noviolents que garanteixin la seguretat humana i el canvi social.

J.A.