Actualitat

NotÝcies de l'ICIP

Noves publicacions: Working Papers, relatories i llibres

"La OEA y la promoción de la democracia en las Américas: un objetivo en construcción", de Neus Ramis, és el títol del setè Working Paper publicat aquest any per l'ICIP. El treball constata que, des del final de la guerra freda, la democràcia s'ha convertit en un dels objectius essencials del projecte d'integració hemisfèrica de les Amèriques, però defensa que aquest objectiu encara està en construcció pel que fa a l'acció. De moment, el document està disponible en castellà:

http://www.gencat.cat/icip/pdf/WP10_7_CAST.pdf.

Coincidint amb la segona volta de les eleccions presidencials a Costa d'Ivori, l'ICIP ha publicat la relatoria on es recull el seminari "Conditions pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire", que es va celebrar a la capital econòmica del país, Abidjan, a finals de setembre. El seminari el va organitzar l'ICIP en col·laboració amb la Universitat de Bouaké i el CERAP (Centre de Recherche et Action sur la Paix). Document disponible a:

http://www.gencat.cat/icip/pdf/relatoria_costadivori.pdf.

L'ICIP ha publicat el llibre on es recull tot el material generat durant la primera sessió del Tribunal Russell per Palestina, que es va fer a Barcelona al mes de març. A la primera part s'inclou el document que va preparar el comitè d'experts del Tribunal Russell de Catalunya i Espanya, i que va servir perquè el tribunal disposés dels antecedents necessaris per dictar sentència. En una segona part es recullen els testimonis de tots els experts que es van presentar durant la sessió, la qual cosa permet conèixer en detall el que va passar a Barcelona i entendre millor el funcionament del TRP. A la tercera part hi figuren les conclusions del Tribunal Russell sobre Palestina a la sessió de Barcelona. Es tracta d'unes conclusions preliminars que s'afegiran a les de la resta de sessions que tindran lloc a Londres i Nova York, i que culminaran amb les conclusions finals que es faran públiques a la sessió a Sud-àfrica, al setembre de 2011. Finalment, s'hi inclouen una sèrie d'annexos que afegeixen informació d'utilitat sobre la sessió de Barcelona. Document disponible a:

http://www.gencat.cat/icip/pdf/document_russell_tribunal.pdf.

El tercer volum de la col·lecció "ICIP Documents" ja està disponible en versió impresa (castellà) i digital (castellà i anglès). "Measuring peace. Initiatives, limitations and proposals//Midiendo la paz. Iniciativas, limitaciones y propuestas" recull la relatoria i les conclusions de les jornades que sota aquest títol es van fer al març a Barcelona.

PDF (castellà): http://www.gencat.cat/icip/pdf/icip_documento_1_03a_2010.pdf.
PDF (anglès): http://www.gencat.cat/icip/pdf/icip_documento_1_03_2010.pdf.