Recomanem

Peacebuilding

Elisabeth Porter. Peacebuilding. Women in Internacional Relations. Nova York: Routledge, 2007.

L'autora argumenta que la construcció de pau es pot entendre de manera més àmplia de com s'ha fet habitualment a les Nacions Unides. Amb aquest llibre pretén clarificar algunes idees i pràctiques clau en la construcció de pau, entenent-la de manera àmplia com un conjunt de processos que tenen lloc de manera formal i informal durant les situacions de preconflicte, conflicte i postconflicte.

Des d'aquest punt de vista, les activitats de les dones en els conflictes i en les societats en transició es poden valorar com contribucions a la construcció d'una pau sostenible amb justícia. Tot i que Porter argumenta que la construcció de pau és rellevant per a homes i dones, opta per subratllar les experiències femenines de construcció de pau en diferents contextos internacionals, extraient-ne lliçons que es poden aprendre de les bones pràctiques de construcció de pau situades al voltant de la RCS 1325 sobre Dones, Pau i Seguretat.

L'autora construeix el seu argument integrant des del punt de vista teòric els estudis sobre pau i conflictes, les relacions internacionals, la teoria política i l'ètica feminista, per concloure que la inclusió de les dones en la presa de decisions en les societats en transició significa treballar seriosament per la justícia de gènere, la igualtat, el drets humans de les dones i la reconstrucció de les relacions en les societats desmilitaritzades. La construcció de pau ha de ser vertaderament inclusiva de dones i homes en tots els aspectes de la vida per tal que la reconciliació sigui quelcom més que un eslògan.

E.G.